ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

  • Κατάγματα σπονδύλων
  • Εξαρθρήματα σπονδύλων
  • Παθήσεις μεσοσπονδυλίων δίσκων