ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ

 • Χειρουργική των βλεφάρων
  α. Τραύματα
  β. Βλεφαροπλαστική (εντρόπιο, εκτρόπιο)
  γ. Μετάθεση αδένα γ' βλεφάρου
  δ. Νεοπλασίες βλεφάρων
 • Χειρουργική του κερατοειδούς
  α. Τραύματα και μοσχεύματα κερατοειδούς
  β. Κερατεκτομή
 • Χειρουργική του φακού (θεραπεία καταρράκτη με φακοθρυψία )
 • Χειρουργική του γλαυκώματος
  α. Τραμπεκουλεκτομή
  β. Κυκλοκρυοπηξία
  γ. Τοποθέτηση βαλβίδων