ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ


  Το Πρότυπο Ιατρείο Ζώων, είναι εξοπλισμένο με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, για την αποκατάσταση της υγείας των ζώων συντροφιάς. Το ιατρικό μας προσωπικό, έχει απόλυτη εξειδίκευση στο επιστημονικό του πεδίο, ενημερώνεται συνεχώς, παρακολουθεί συνέδρια και σεμινάρια ανά το κόσμο, στα οποία συμμετέχει και με εργασίες του και με γνώμονα την συνέπεια και τη φροντίδα των μικρών μας ασθενών, εφαρμόζει τις τελευταίες διαγνωστικές μεθόδους και τις πιο σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές για την επίλυση των προβλημάτων υγείας που τους ταλαιπωρούν.

 

Χώρος εξέτασηςΧειρουργική αίθουσα

  Διαθέτουμε την κατάλληλη υποδομή ώστε να εκτελούμε μια σειρά από κλινικές – διαγνωστικές δοκιμές και χειρουργικές επεμβάσεις.

ΑκτινολογικόΨηφιακή εμφάνιση ακτινογραφιών

  Ο εξοπλισμός μας περιλαμβάνει:

 • Κτηνιατρικό Αιματολογικό αναλυτή.
 • Κτηνιατρικό Βιοχημικό αναλυτή.
 • Aκτινολογικό μηχάνημα υψηλών προδιαγραφών, με ψηφιακή επεξεργασία εικόνας (Computed Radiology), για την πραγματοποίηση απλών αλλά και ειδικών ακτινογραφικών λήψεων.
 • Υπερηχοτομογράφος με έγχρωμο Doppler.
 • Γαστροσκόπιο.
 • Αρθροσκοπικό πύργο για πραγματοποίηση ενδοσκόπησης των αρθρώσεων καθώς και αρθροσκοπικών επεμβάσεων.
 • Χειρουργικό μικροσκόπιο, για τη διενέργεια μικροχειρουργικών επεμβάσεων σε αγγεία, νεύρα και οφθαλμούς.
 • Συσκευή φακοθρυψίας, για την αντιμετώπιση του καταρράκτη με την πλέον σύγχρονη μέθοδο.
 • Πλήρη εξοπλισμό χειρουργικών εργαλείων για κάθε είδος επέμβασης.
 • Ειδικά εξοπλισμένη χειρουργική αίθουσα με δυνατότητα βιντεοσκόπησης χειρουργικών επεμβάσεων
 • Αίθουσα Νοσηλείας
 • Πλήρη αναισθησιολογικό εξοπλισμό, που επιτρέπει την εκτέλεση και της πλέον απαιτητικής τεχνικά, χειρουργικής επέμβασης (μηχάνημα χορήγησης εισπνευστικής αναισθησίας, αναπνευστήρα για εκτέλεση επεμβάσεων στη θωρακική κοιλότητα, μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών).
 • Πλήρη εξοπλισμό αποστείρωσης εργαλείων και αναλωσίμων υλικών.
 • Οδοντιατρικό μηχάνημα με δυνατότητα καθαρισμού δοντιών, λείανσης και γενικότερα για την αντιμετώπιση του συνόλου των προβλημάτων της στοματικής κοιλότητας των ζώων συντροφιάς.
 • Καρδιογράφο
 • Ωτοσκόπιο (εξεταστικό και χειρουργικό).
 • Οφθαλμοσκόπιο (συμβατικό και PanOptic).
 • Τονόμετρο (ηλεκτρονικό-ψηφιακό) για τη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης.

ΝοσηλευτήριοΕργαστήριοΕργαστήριοΥπέρηχοςΧώρος εξέτασης