Ιατρική σκύλου - γάτας

ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΔΙΑΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ (ΣΔΣΣ) ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ


 Πρόκειται για οξείας ή υπεροξείας εμφάνισης νοσολογικό σύνδρομο, με θνησιμότητα που ποικίλλει σε ποσοστό 20 – 45% (ή και ακόμα μεγαλύτερη) μεταξύ των προσκομιζόμενων σκύλων.

Περισσότερα...

ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΣΤΕΡΟΕΙΔΩΝ ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΜΣΑΦ) ΣΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ


Γενικά

 Πρόκειται για μια ομάδα ουσιών οι οποίες χορηγούνται στα ζώα συντροφιάς για την αντιμετώπιση πολλών νοσολογικών καταστάσεων. Η χρήση τους περιορίζει τον πόνο (αναλγητική δράση), ελαττώνει την φλεγμονή (αντιφλεγμονώδης δράση) και τον πυρετό (αντιπυρετική δράση).

Περισσότερα...

Η ΟΡΧΕΚΤΟΜΗ ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΤΑ


 Με την ορχεκτομή επιτυγχάνεται ο περιορισμός του υπερπληθυσμού των ζώων. Ταυτόχρονα περιορίζεται η επιθετικότητά τους, η τάση φυγής τους (ειδικά σε περιόδους οίστρου των θηλυκών) και οι ανεπιθύμητες συμπεριφορές ούρησης (αποφυγή ¨μαρκαρίσματος¨ περιοχών). Παράλληλα η ορχεκτομή δρα προληπτικά στην εμφάνιση νοσημάτων που σχετίζονται με την παραγωγή ανδρογόνων ουσιών από τους όρχεις (πχ. νοσήματα του προστάτη, περιπρωκτικά αδενώματα, περινεϊκές κήλες, κ.ά).

Περισσότερα...

Η ΩΟΘΗΚΥΣΤΕΡΕΚΤΟΜΗ ΣΤΟ ΣΚΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΤΑ

Είναι απαραίτητη ;

 Η ωοθυκυστερεκτομή («στείρωση») είναι μία από τις συχνότερες χειρουργικές επεμβάσεις που διενεργούνται στα ζώα συντροφιάς. Η διενέργειά της σαφώς και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως απαραίτητη, όμως τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της είναι πολλά.

Περισσότερα...